معرفی و تهیه کتاب های درسی تابستانه                      

 

در يک دهه قبل هميشه بحث اين گونه بود که 3 ماه تعطيلي مدارس به معناي يک زمان طولانی برای صرفا بازی یا استراحت است و دانش آموزان عملاً از دنياي درس و آموزش خداحافظي مي کردند.

در هيچ کجاي دنيا بحث 3 ماه تعطيلي نيست، معمولاً دانش آموزان 3 ماه درس مي خوانند و يک ماه تعطيل هستند و اين به دفعات در طول سال تکرار مي شود تا در يک فاصله 3 ماهه از درس و آموزش دور نباشند.

امروزه با طراحي بسياري از مدارس که ديگر مدارس 4 فصل هستند، عملاً ضرورت خواندن درس در تابستان براي دانش آموزان به يقين تبديل شده است و همه دانش آموزان مي دانند که در تابستان خود بايد در کنار تفريح و سرگرمي براي درس خواندن هم برنامه ريزي کنند و تابستان خود را خيلي پُربار و سودمند به پايان برسانند.

نکته مهم اين است که در تابستان چه کاري درست تر است و در بين برنامه هاي متفاوتي که به دانش آموزان براي تابستان پيشنهاد مي شود کدام يک از برنامه ها مفیدتر و دقيق تر است و کداميک از اين برنامه ها مي تواند دانش آموزان را در طول اين 3 ماه به خوبي هدايت کند.

برخي از پدران و مادران در تابستان به فرزندان خود پيشنهاد مي کنند که اين عزيزان پايه درسي خود را قوي کنند و اشکالات سال قبل آن ها مورد ارزيابي قرار بگيرد و برطرف شود.

اشکال بزرگ اين تئوري اين است که معمولاً دانش آموزان براي اين کار در تابستان انگيزه زيادي ندارند و اين طبيعي است که دانش آموزي که تا پايان خرداد ماه وقت گذاشته و تمام آن درس ها را خوانده و امتحان داده است، مجدداً انگيزه را براي ادامه فعاليت از دانش آموزان مي گيرد.

ما هميشه بايد بين خوب و خوب تر ، خوب تر را انتخاب کنيم.

نگاه دوم اين است که دانش آموز درس هاي سال بعد را بخواند يعني پيش خواني کند و با پيش خواني مطالب بتوانند قدم هاي موثرتري را در طول تابستان بردارند.

در این مورد نیز نظرات موافق و تعدادي مخالف وجود دارد،اما در این بین می توان نگاه تلفیقی داشت.

در این مورد دبستان سناء به شما پیشنهاد استفاده از کتاب های گذر پایه فعلی به بعدی را پیشنهاد می کند.

این کتاب ها علاوه بر مرور درس های گذشته نیم نگاهی نیز به درس های آینده دارند.

مدرسه پس از بررسی کتب مختلف، مناسب ترین کتاب ها را در این زمینه به شما معرفی می کند و امکان مشاهده آن ها را به صورت حضوری فراهم می آورد و در صورت نیاز جهت اولیا اقدام به خرید و تحوبل کتب از انتشارات آن می نماید.

0 نظر

نظر خود را بنویسید